FIGLI NOSTRI, FIGLI MOSTRI?

CangiÓ lu munnu
cangiaru li timpi
add¨mi la televisione e chi ti sinti?

Buona sera, un'altra strage travolgente,
una minorenne uccide la mamma, il fratello
e non gliene frega niente.

Ma sti figli, chi ci passa pi la menti?
Ti decidunu la sorti,
ti dunanu trenta, quaranta, cinquanta pugnalati,
fino a la morti.
T'abbruscianu, ti iettano ntra n'agnuni
addivinti niuru, cumu sangu di dragoni.

Cumu si fÓ, ammazzari un genitori
sangu di lu to sangu?
Doppu ca t'Ó crisciutu
e di mmucca si livÓ lu macicuni.

Scusatemi, ma mi veni di pinsari
ca ci vulissi la pena capitali
ndi stu munnu infami,
ndi stu munnu modernu.

Unni la tecnologia avanza,
u munnu su internet,
un munnu d'unni prevali
l'odiu e la vendetta.

Era migliu navota,
ca un'avivamu nenti,
si mangiava pani e cipudda
ed eramu cuntenti.

Poveri figli nostri!
figli d'u terzu millenniu,
figli ca fannu delittu,
figli senza rispittu.

Salvatore Ingrascý Voghera, 4 Marzo 2001