Poesie

 

Il vecchio

 

Vecchio, porti dentro di te un tesoro di umanità,

sei una sorgente di saggezza e di semplice umiltà.

 

Vecchio, sei l’albero fonte di vita e di una grande bellezza,

i tuoi frutti sono i valori, che sai trasmettere con dolcezza.

 

Vecchio, sei la sede della sapienza, con un delicato amore sai donare,

ogni momento vissuto insieme porta gioia, il tuo sapere è per tutti

salutare.

 

Guardare negli occhi il vecchio è più che vederci, sono lo specchio della

verità,

trasmettono cose meravigliose, luce, tenerezza e infinita bontà.

 

Vecchio, sei come il mare quando è calmo, che a guardare, non si smetterebbe

mai di ammirare,

 

porti pace, serenità e con generosità nel mondo, tanta speranza sai

seminare.

 

Vecchio, sei come un grande albero piegato dal tempo, che si alza luminoso

verso il cielo, non si può fare a meno d’amare,

 

la sua forma piena di belli e ricchi particolari, che subito tutti ti

vogliono abbracciare.

 

Vecchio, il tuo sorriso speciale, ci apre il cuore,

ogni tua parola è piena di una dolce armonia, che ci trasmette tanto umano

calore.

 

Se nelle nostre azioni, metteremo al centro la persona, il vecchio con tutte

le sue magnifiche qualità,

 

salvaguardando sempre la sua dignità, sarà la strada giusta, per costruire

una società di alta civiltà.

 

Francesco Lena

Via Provinciale,37

tel. 035/956434

24060 Cenate Sopra (Bergamo)

 

 

Poesie in dialetto di Calogero Salvo di Montedoro

 

Lu miarnu

 

Lu mmiarnu è duru ed è duru pi tutti

e specia pi li poveri è la morti,

lu riccu si la cava facilmenti

ca è protettu fina di li Santi,

li poveri ca nun’hannu tanti sordi

a fini mmiarnu su sicchi comu sardi,

lu forti friddu e lu malu manciari

na bona parti arriva a lu muriri.

Furtuna ca lu mmiarnu è di tri misi

e pua pi natura cancianu li cosi,

ca siddu fussi di chiù longa durata

mità di chisti ci perdi la vita.

Ammeci lu riccu chiù ‘mpurtanti

lu mmiarnu nun lu soffri quasi nenti

pirchì li sordi su carta schifosa

ma fannu viniri lu suli fina ‘n casa.

Lu munnu è chistu e bisogna pinzari

ca è fattu propria cu chianci e cu arridi.

Propria pi chistu l’aggenti su cuieti,

sannu lu fattu e sunnu rassegnati.

 

 

Montefibre

 

Sta Montefibre fabbrica ‘mpurtanti

cha  ha datu travagliu sempri a tanta genti

pi cinquant’anni ha statu d’impurtanza

e ora è arrivata quasi all’imputenza:

c’è ancora quarchi filu di speranza?

Vidiammu lu cuvernu cosa penza.

Ni costa cara pi fari la spisa

e nun ni po lassari a tutti a la casa.

A chistu puntu chidiammu na cosa,

circari di truvari antri pirtusa

e guadagnari pi fari la spisa

ca veramenti è na giusta cosa.

Diu ni scanza si licenzia a tutti

pi tutti st’aggenti è arrivata la morti

ca costa cara campari la vita

ca nun sunno chiù li tiampi di na vota.

Ma primu di muriri a uacchi chiusi

ci sunnu di studiari antri cosi:

sapiammu beni a lu nuastru paisi

cu fa la fami e cu ietta li cosi

è veru ca li dilinguenti sunnu nati

ma a chistu puntu siammo tutti banditi.

E arrivannu a momenti disperati

tutti li ricchi sarannu puniti,

pirchì cu pocu si tira a campari

ma cu nenti propria di fatti si mori.

 

 

C’iaju fiducia

 

Di quannu sugnu a lu munnu

priau a Diu

forsi pi la fiducia ca ciaju.

Fidi nun piardu né a Diu

e mancu a li Santi

anzi chiossà addiviantu prepotenti.

Prepotenti diciammu  su sta cosa

e a nostro Diu fari la difesa,

ca si diciammu la cosa precisa 

è Gesù Cristo ca ni pruteggi la casa.

Lu puapulu nun capisci chista cosa

e parlanu di Diu comu na frasa.

Unni mi truavu fazzu stu parlari

quarcunu mi guarda ‘n’ facci e pua m’arridi

dici ca sugnu pazzu da ligari

e sulu un bambinu chisti cosi cridi.

Certu ca chisti aggenti su gnuranti

e nun cridinu a la natura propriu nenti

comu si fussimu bestie vulanti

oppuri armari feroci di recinti.

Nun m’interessa di certu parlari

abbasta ca fazzu lu ma propriu duviri

a chisti aggenti ca a Diu nun cridi

speru ca un gnuarnu possa maturari

e ancuminciari a fari lu propriu duviri

e accussì Cristu li possa pirdunari.

Fidi ci voli e na vita sirena

e Diu li peccati li perduna.   

 

 

La Liggi nostra

 

Iu sugnu italianu e minnivantu

ma vuagliu diri qualcosa a chistu puntu,

no p’essiri malusu oppure tintu,

ma pi tanti cosi minni risiantu.

Vulissi diri a sta ligi nostra

Ch’è trappu dimugratica e forsi onesta,

ma chidru ca nun pari cosa giusta

ca mala vita innè propria na festa.

E certu si lu cuvernu nu la voli a 4 e 4-8

la po distirminari dannu li peni chiù siveri.

Trattati mali e anchi travagliari

certu travaglio adattu pi sta genti,

di li travagli brutti, licchiù tinti,

sapiannu chistu si fannu li cunti,

e ni restanu chiù picca dilinguenti.

Ca si faciammu li cunti pracisi

unnè sulu chistu ca guasta li cosi,

tanti agenti a lu nostru paisi

c’arroba in cummerciu e in tanti antri cosi.

Ma chidru ca disgusta veramenti

ca certi parlamintari su briganti,

Macari c’ala fini di li cunti

si parla tantu ma in galera nenti!

 

 

 

S. NATALE

 

 

Oji è Natali ed è festa impurtanti

si mancia e vivi e nun si penza a nenti.

Ringraziammu a Diu e tutti li Santi

ca dopu la festa si fannu li cunti.

Si balla e sona e si ioca a li carti

tuttu lu iuarnu, piffina la notti.

È festa ranni Natali e diveru impurtanti

e pi tuttu lu munnu la gioia si senti.

Si va a la missa cu cori cuntenti

e si prega a Diu cu tutti li Santi.

Diu ca è in cialu e ca tutti n’assisti voli ca

prigammu ni sti festi, prigammu tutti

e chidiammu na cosa pi darini la grazia.

In ogni cosa prigammu tutti e cu modi sinceri,

senza nu scopu ma cu tanta fidi,

Ch’è ranni, e chisti cosi vidi

ni libbra a tutti quanti d’ogni mali.

Prigammu puru pi li malagenti

ca nun faranno chiù li cosi tinti

ca anchi iddi hannu li so Santi

e chiamanu aiutu si su mali impinti.

A chistu puntu mi siantu filici

ca chista festa mi porta la paci,

e nun ci sarannu chiù li mali vuci

e ristammu pi sempri tutti amici.

Ora prisenti a chisti agenti mia

ci fazzu tanti auguri in poisia,

Prima faciammu lu segnu di la cruci

e manciammu tutti quanti in Santa paci.

Eppuru chist’annu la cosa

mi pari chiù murtascina di quantu è nurmali.

Sarà sta crisi

ca tutti ni teni nirvusi e giù di murali.

Faciammu forza e tiniammuni duri

fino a chi sta crisi avà passari,

e aviammu fidi sempri a lu Signuri

e fistiggiari anchi stu Natali,

ca Diu è ranni e putenti diveru

e ni duna sempri aiutu a lu futuru.

Sugnu sicuru di fari sta festa

senza guardari a chiddu ca ni costa

e pua pruvidi lu nostru Signuri

pi chisti spisi putiri pahari.