Lu varberi a tempi antichi

di Peppe Paci

 

Era in usu, anticu stili,

ca pi ‘nsigna di mistieri,

lu punzeddu e lu vacili

mittìa fora lu varberi.

Lu varberi, anticamenti,

era quasi prufissioni;

salassava, tirava denti,

chiddi tinti e chiddi boni.

Appizzava li sanguetti,

canuscìa midicamenti,

e cu scoppi e cu lanzetti,

ci campava onestamenti.

Si sbarbava un parrucciànu,

ca li gargi avìa a fussuni

a ddu bonu cristìanu,

ci mittìa ‘mmucca lu pruni.

Ora avvinni, ‘na jurnata,

ca un clienti chi sbarbava,

pi ‘mprovvisa tussiàta,

chiddu pruni si cuddava.

Di spaventu n’arrisanta!

Ma lu mastru lu cunforta:

Chissu è nenti, nun si scanta,

po’ dumani... mi lu porta.

Puru ajeri, ad un clienti

comu a lei cci capità:

lu jtta... filicimenti...

chissu stessu... e lu purtà.