Ieri e Oggi

Fina a trent’anni fa ricuardu beni

l’aggenti eranu ancora genuini,

a tanti ci mancava anchi lu pani

e nuddu pinzava a fari li rapini.

Si rispittava assai la mamma e lu patri

e tutti l’aggenti e piffina le petri,

quannu era festa era festa pi tutti

e jivano a la missa piffina li gatti

tanti prieri dicivano infatti

cu tanta fidi affina a la morti,

ni la so puvirtà eranu felici

nuddu si sciarriava: c’era la paci.

Dopo trent’anni e cu tantu prugressu

nenti s’ha guadagnatu, anzi, s’ha piarsu.

Ca si parlammu di l’epoca presente,

tanti nun cridinu chiù né Diu né Santi

e su addivintati tutti prepotenti

e vuannu campari faciannu li briganti.

Lu vidiammu tutti ognu juarnu ca veni

li cosi tinti si fannu chiù assani,

si senti sempri omicidi e rapini

comu si fussi na cosa normali.

La liggi li cuntrolla veramenti

ma aumentanu chiù assà li briganti,

fannu sequestri e tanti cosi tinti

e nun hannu paura mancu di li Santi.

A parti a chisti c’è antri pirsuni

ca cu la carma su buani a ‘rrubbari

e sunnu li veru latri di valuri

c’arrobbanu in commerciu e in quarsiasi affari.

E si vuliammu anchi a Parlamento

ci sunnu vrigogne na vota ogni tantu,

pi chisti cosi la vita va mali

e nun si sapi unni và a finiri.

A chistu puntu pinzammucci beni

si nun pruvvidiammu è arrivata la fini,

Sta ranni crisi e disoccupazioni

si veni na guerra è na sterminazione.

Calogero Salvo