Pirchi dumani...


Dumani...
pirchì aspittari dumani:
ca lu jornu ancora nascissi
ca la notti tinibrusa finissi
ca la spranza di luci e suli s’addumassi
ca la filicità di rosi e risi si vistissi
ca l’amuri l’arma e lu cori m’ardissi
ca la vita sulu sciuri m’offrissi...
Pirchì aspittari dumani?
allura ca vulissi oji, appassiunatamenti
campari, mi ralligrari, di lu ma prisenti!

Maria Salamone


Ritorna alla Home Page