Sutera, cosý si ricordava la Settimana santa

Accuminciammu di lu santu luni
Ca la jurnata benigna e murtali
l'armuzzi santi stannu 'ngunicchiuni
Davanti a lu spettru Dia genestriali (celestiale)
Ia ci priu cu un perfettu amuri
Pena nun avi di nessunu mali
Ci vua iri in paradisu piccaturi
Ti vugliu dari li so cincu chiai (piaghe).

Accumunciammu di lu santu marti
Ca l'ostia santa a tutti nni converti
C'era na cascittina in quelle parti
Ca 'ncuoddu la purtavanu du vecchietti
Cristu a lu munnu nni voli la parti
Ca ncielu n'aspetta cu l'ucchiuzzi apirti
O piccaturi nsicutar nni st'arti
Stannu avvertenti cu l'ucchiuzzi aperti

Mmiatu cu di mierculi dijuna
Ca di lu Carminu si senti na gloria
Sira e matina si cala la cruna
Ca Maria si lu scrivi a la memoria
Di lu celu e la terra Ŕ la patruna
Ni duna parti a la so eterna gloria
E quannu muri tu, nun t'abbannuna
T'affaccia cu stinnardu di vittoria

Accuminciammu di lu santu iuvi
Ddu iurnu vinni dda santa iurnata
Ca di ncielu calÓ l'angilu santu
Dicinnu n'avi Maria a l'Annunziata
Di l'alligrizza nni sm¨ssiru a chianti
Vidinnu la bedda Matri ntimirata
Idda ni voli sutta lu so mantu
Ca ci darÓ la gloria biata.

Di venniri murý nostru Signuri
Ntre un truncu di cruci longa e pinninenti
Tri chiova furu li primi so dilura
Pi patiri chi¨ dulura e chi¨ turmenta
E pi lu nostru sbichiaratu amuri (sviscerato)
Cristu pi noi patý tanti trumenta.

Sabatu Ŕ iurnata d'alligrizza
Ca tutti stammu cu la vucca a risu
Cristu si vota e dici: matri mia
Tutti li piccatura m'hannu affisu.
Figliu, pagala tu sta prigiunia
Ca li chiova nnili mani t'hannu misu
Mmiatu cu Ŕ divotu di Maria
Trova lu migliu locu in paradisu.

Duminica Ŕ la santa Trinitati
Ca si fa festa chi¨ di gibileu
S'alzanu li calici sagrati
acchiana e scinni lu corpu di Diu
Su tri persuni regni in Trinitati
C'Ŕ unu ca cunsisti un solu Diu

Ciccu Vutera fu l'omu saccenti
Ca fici li parti di la settimana
Si c'Ŕ qualcunu ca ci mitti mancamentu
Trasi ni li setti piccati murtali.
Li parti sunnu ditti e su finuti
Dicimmu un credu a la Divinitati.

(Pippina Schillaci, vedova Gaetano Nicastro)Ritorna alla Home Page