LU BAMMINU CAPRICCIUSU


Cuamu tutti l’anni
a sira di Natali
lu Bamminiaddu,
scinniva tuttu cuntenti…
e si pusava, adasciu adasciu,
d’intra ‘na manciatura.

A paglia iera sicca
e punciva, grattava.
Ma lu Picciliddu
abituatu ‘n Cruci
un ci faciva casu,
ma pinsannu a sa Matri
e San Giuseppi
chianciva…ghuttiava (1
ma pua si zittiva.

Iera cuntenti però,
picchì c’eranu vicinu
nu sceccu cu lu vo, (2
picciliddi di viddani
di caprara e picurara,
e antri poveri garzùna
cu strazzati cauzùna.

Ma na sira di fridddu
di ‘st’urtimi cent’anni,
mentri tutti l’aspittavanu,
cu tanti luci e stigli vari, (3
cu l’abeti e antri cosi
ni li splendidi vitrini,
scinnìannu a sciddicari (4
tutt’a un cuarpu si firmà.

Vitti na culla cunzata
cu paglia finta di cutuni,
morbida cuamu a lana.
A lu puastu di lu sceccu
c’era un cavaddu,
a lu puastu di lu vo
un c’era nuddu…
anzi c’era: cumigliatu
di pacchi e di lustrini.

Vitti carusi tantu viziati…
ci pinsà tanticchia e dissi:
“Chiddu ca viu nun mi piaci…
anchi si ma Matri mi cafudda (5
e San Giuseppi bruntulìa
mi nni vaiu ‘n cialu…
e… cu s’arrabbìa…s’arrabìa”.

Calogero Di Giuseppe
(17 Ottobre 2007)
Note
1) singhiozzava, 2) bue, 3) arnesi vari, 4) scivolare, 5) picchia.


Ritorna alla Home Page