T R I Q U E T R A
(Genesi di Trinakria)


Prima di fari la Terra
nuasciu Signuri, li vampi
c’eranu ‘n tuttu lu munnu,
un caus rignava pussenti.
Ogni elementu scuppiàva
pi cuntu sua…lu viantu
ammuttava lu fuacu
dì cca e di dda …antu e vasciu.
Lu scuru ammucciava a luci:
ti viu e nun ti viu, ti viu…
nun si capiva nenti…
chi cunfusiuni c’era.
Di surfaru ‘na puzza
‘mpistava l’aria calla,
e tantu…tantu gas
cuamu li pallunedda
iva ‘n cialu vulannu
cu brillanti culura.
Ma pinsannu e pinsannu
lu gran Spiritu Santu,
giustu e onnipotenti,
scrutau, quasi dubbiusu,
chidddu chi c’era e dissi:
“Sia fatta la Luci!...”
Luci fù! Pi sempri.!...
Nu rannissimu bagliuri
agghiurnà tutti li cosi…
finì u rumuri assurdanti
lu fuacu, dintra ‘na palla
russiccia, fici lu Suli,
e cuamu specchiu la Luna,
cu l’antri cosi la Terra…
e paci fù in ogni cosa.
Sempri pinsannu pinsannu
vidiannu ddu fattu bellu
Dia s’arripusà tanticchia.
Nu mari misi li pisci,
antri armari ni la Terra.
L’aciaddi ni lu Cialu
cu li lucenti stiddi…
e li fici nutari …
camminari… vulari…
Tutt’a un cuarpu si detti
in testa, ‘na manata…
parlannu sulu dissi:
“Ecculu chi ci manca
ni lu stupentu mari…
un iardinu iardinu…”
Subitu di sutta l’acqua
Cuamu si fussi nu suannu
Sortì fori levitannu
la meraviglia du munnu…
nu bel siculu iardinu.
Sapissivu l’aciaddi
chi dissiru cantannu…
ficiru festa ranni
cchiù biaddu d’accussì
nu lu putiva fari.
Ninfèa fù ‘n capu l’acqua:
sciura ca s’annaca
lenta ni lu mari.
Scìurisci ogni germogliu
quannu iè Primavera.
Ni l’Estati duna suli,
frutta, pani e tantu vinu…
e cu li fogli d’Autunnu
duna li culura a tutti
li pittura di lu munnu.
Doopu ’n capu a li muntagni
posa fugliceddi bianchi.
L’Etna ci misi pi signali.
Vampi russi pi bannera.
Lu vonsi nuasciu…Dia!
Accussì… ‘n paci stia!.

Calogero Di Giuseppe
Pioltello, 1 Aprile 2007


Ritorna alla Home Page