ATTISTATU DI FIDI
(Criu)
Libera traduzione in dialetto “siciliano”del Credo


Criu un sulu Dia Patri onnipotenti,
criaturi di lu cialu
e di tutta la Terra,
di tutti li cosi muarti e viventi.
fatti visibili e nun visibili.
Criu a un sulu Signuri Crucifissu
unicu figliu i Dia,
natu du Patri…prima
di tutti l’antri seculi passati:
Dia da Dia, Luci di Luci
veru Dia di Dia veru..
Giniratu e nun criatu,
di la stissa sustanza
du Patri. Tramiti d’Iddu li cosi
tutti…sunnu stati fatti pi sempri.
Pi l’Uomini e pi la nostra salvizza
scinnì di ‘ncialu: vinni ‘ni la Terra.
E pi opera di lu Spiritu Santu
s’è ‘ncarnatu ‘nì Maria ‘Maculata
Pirciò si fici Omu.
Pi nui fu misu ‘ncruci da Pilatu
Murì…fu seppillutu.
e lu terzu iuarnu risuscitau,
secunnu li Scrittura
sinn’acchianà ‘ncialu
e s’assittà na’ destra di sa Pà
Av’abbiniri ancòra
pi la gloria… eterna
ca ‘va giudicari vivi ed ex muarti.
E fini nun po aviri lu so regnu.
Criu lu Spiritu santu
ca iè Signuri e vita
Prucedi di lu Patri e di lu Figliu.
Cu lu Patri e lu Figliu iè adoratu
glorificatu sempri.
Ha parlatu pi ‘miazzu di profeti.
Criu sulu ‘ni la Chiesa Cattolica
e puru apostolica.
Acciattu un sulu battesimu santu
Pi lu perdonu di nuasci piccati.
Aspiattu la risuscitaziìoni
di li muarti e la vita chi virrà.
Amen.

Pioltello, Aprile 2007

Calogero Di Giuseppe


Ritorna alla Home Page