SUTERA. . . . . . . . 'NI LU CORI


C'è chiddru ca a Sutera ci nasci’
e pensa ancora a quannu si ni i’. .
c'è chiddru ca ci vulissi muriri
e di ccà nun si voli chiù arrassari
A Sutera simmu tutti affezzionati
sia li residenti ca tutti l'emigrati
l'affettu a la famiglia e la nostalgia
si simmu arrassu ni inzignanu la via.
Pi Sutera tutti appimu coccosa
sunnu tanti li ricordi in ogni casa
inzina cu dici ca nun appi nenti
Sutera. . . nun si lu leva di la menti
E' la dignità e l'onestà di lu paisi
a farini addivintari u cori ranni. . .
. . . inzina a cu ci stetti sulu un misi
e ca ora s'arricampa tutti l'anni!!
L'umiltà, la fantasia e l'ingegnu
la capacità di sapirini adattari
sunnu eredità di un Patri degnu
ca li so figli nun potti addrivari.
Lu stemma di Sutera è la montagna
l'avimmu dintra e nill'ucchi stampata
assimi a li Santi, sempri n'accumpagna
puru quannu s'apprisenta n'acchianata
Sutrisi, Sutera è ’ndi’ tuttu lu munnu
simmuni fieri e purtammuci onuri
pirchì quannu li forzi stannu fininnu
Sutera è sempri ranni ni lu cori. . . .

Nuccio Nola


Ritorna alla Home Page