Sutera mia


Sutera mia, città d'antica data,
cumu vicchiu paisi ormai si canusciuta.
Ci nascivu 'ndi na to vecchia strata
ci vugliu abitari pi tutta la ma vita.
Sutera, in tri quartera si spartuta
cumu quattro paisi si furmata
la muntagna pi bella viduta
e li turista si fannu l'acchianata
Di luntano si di tanti taliata
ti vidinu cumu na famiglia riunita
San Marcu, Santa Cruci e la Baiata
pari la chiocca cu tutta la cuvata
di tanti agnuna si fotografata
quannu di virdi ti vidinu vistuta.
Sutera, addivintasti 'nnammurata
di tutti li pittura e li poeta
San Paulinu è fori nazioni
a proteggiri li nusci paesani
Sant'Onofrio cu li so sacri doni
da sulu guarda Sutera di li frani.
Si fistiggiata di li paisani
ca nun pirdinu mai l'occasioni
cu li confraterniti e cu li deltaplani
e macari cu vinciti di votazioni
Fusti simbolu di na lista comunali
però tu suffri sempri li to peni.
Cu tutti li to pregi e li tomali,
Sutera mia, ti vugliu sempri beni.

Carmelo Nola
(Sutera, concorso estate 2003 “Calliope ispira Sutera”)


Ritorna alla Home Page