Sutera ... 'ni lu cori


C'è chiddru ca a Sutera ci nasci’
e penza ancora a quannu si ni i’..
c'è chiddru ca ci vulissi muriri
e di ccà nun si voli chiù arrassari
A Sutera simmu tutti affezzionati
sia li residenti ca tutti l'emigrati
l'affettu a la famiglia e la nostalgia
si simmu arrassu ni inzignanu la via.
Pi Sutera tutti appimu coccosa
sunnu tanti li ricordi in ogni casa
inzina cu dici ca nun appi nenti
Sutera... nun si lu leva di la menti
E' la dignità e l'onestà di lu paisi
a farini addivintari u cori ranni...
...inzina a cu ci stetti sulu un misi
e ca ora s'arricampa tutti l'anni!!
L'umiltà, la fantasia e l'ingegnu
la capacità di sapirini adattari
sunnu eredità di un Patri degnu
ca li so figli nun potti addrivari.
Lu stemma di Sutera è la montagna
l'avimmu dintra e nill'ucchi stampata
assimi a li Santi, sempri n'accumpagna
puru quannu s'apprisenta n'acchianata
Sutrisi, Sutera è ’ndi’ tuttu lu munnu
simmuni fieri e purtammuci onuri
pirchì quannu li forzi stannu fininnu
Sutera è sempri ranni ni lu cori....

Nuccio Nola


Ritorna alla Home Page