A 10 anni dalla morte
Ricordo di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, giudici antimafia

Paolo e Giovanni

Deci anni ormai passaru, e pari ieri,
c'all'aria arrivularu ddi dui cristi;
muržaru cu la scorta e la muglieri
pi manu di mafiusi laidi e tristi

ca ormai si sintivanu lu jatu
darreri di lu cÚddu e ni l'oricchi:
allura pi scappari a un tristu fatu
pi aranci li tagliaru a cžantu spicchi.

'Na bumma di tritolu priputenti
canciava di Falcuni lu distinu;
dui misi e n'autra bumma cchiý fitenti
purtava morti atroci a Borsellinu.

Pariva ca 'u teatru di Palermu
'na farsa cu li pupi ricitava;
o Santa Rosalia granni in eternu
ddi botti lu fistinu arrricurdava.

Inveci ddi dui bummi tinti e amari
la mafia l'addumava pi davveru,
pi diri ca in Sicilia a cumannari
su sulu li mafiusi: ed era veru!

E mancu pinna o foglia si muvža
si unn'era don TotÚ ca l'urdinava,
e 'n'arma lesta in cžalu si nni ža
si appena lu jitžddu cutuliava.

Ma doppu 'sti delitti a ddi furfanti
la terra ballarina addivintŗ,
ca tutta la Sicilia, grida e chianti,
vinnitta granni assai addumannŗ.

Li capi finarmenti cunnannati
'n galera dritti dritti sinni žaru,
ma doppu deci anni, accuttufati,
la testa lenta lenta giŗ righžaru.

E comu cala e sprisci un virdi juncu
quannu la china tuttu lu cummoglia
pi pýa turnari all'ariu ni ddu puntu
cu forza di campari e tanta voglia;

ora accussž la mafia torna e dici
ca forsi avža babbiŗtu pi deciŗnni:
si prima a cumannari era felici
ritorna a cumannari a tutti banni.

E intantu ch'idda abballa e spara fisci
ni canta 'n sicilianu a li finestri:
"Ammŗtula ti pettini e t'allisci
ssu pinzeri chi hai 'un t'arrinesci".

Ma pinzannu a Giuvanni e Paulinu
ca sunnu eroi di la nostra terra,
caduti pi sarbari lu distinu
di tutti i siciliani sempri in guerra,

facžammu ca 'sta mafia ruvinusa
anchžannusi li trusci e li visazzi
sparissi intra li tani e li pirtusa
lassannu a li cristiani vži e chiazzi.

Federico Messana, Milano


Ritorna alla Home Page