La Madonna di li grazii di Muntidoru

'Na bedda figuredda era attaccata
intra 'na nicchia di culuri biancu;
sutta 'na muntagnedda era 'ncastrata
pi ripararla d'ogni tranu e lampu.

La facci ava bidduzza e surridenti
dui acchi ca pirciavanu lu cori;
e 'ntesta ava 'n'alni s splindenti
ca tuttu 'lluminava dintra e fori.

La genti ca passava pi dda via
pi jri a Racarmutu o a la Favara,
la cruci cu la destra si faca
e 'ncori 'n'orazioni murmuriva.

Ma siddu ava cchi tampu si firmava
pi jri a cuntrullari di vicinu;
ddi deci scalunedda pa acchianava
e sempri cci addumava lu luminu.

Quasi ti ringraziava dda Signura
muvannu li so' occhiuzzi culurati:
dicannu ca si affanni avatu ognura
li grazii avanu stati gi accurdati.

Scinniva li scaluna lantu, lantu,
fussi viddanu o fussi pirriaturi,
iurannu ca dumani suli o vantu
un mazzu ava a purtari beddi ciri.

Federico Messana


Ritorna alla Home Page