O CARU MASTRU

Mentri Ges acchianava pi la cruci,
cu du' briganti a latu e tuttu affrantu,
Maria accuttufata senza cchi vuci
seguiva ddu curteu china di scantu.

Taliava scunsulata li cummari,
circannu antichi amici tra li porti,
p'aviri quarchi spranza di sarvari
lu figliu ca curria versu la morti.

Ma vitti ca la porta d'u firraru
aperta si ni stava, e data l'ura,
capi ca si la forgia paria un faru
facia strummenti e attrezzi di turtura.

"O caru mastru, chi faciti a stura?",
cci dissi la Madonna accuttufata.
"Lassati fiarru e attrezzi, un c' primura,
mi pari ca finuta la jurnata".

"Fazzu 'na lancia e tri puncenti chiova,
e lu ma' cori a piezzi, cara mia!".
"O caru mastru, nun pinati ancora,
du' voti vi la pagu la mastria!".

"Si nun lu fazzu a stura, matri santa,
a pastu di Ges mintinu a mia!
La cruci pronta ormai, la genti canta
e voli lu so' sangu e l'agunia!".

"O figliu miu dilettu, figliu amatu,
lu cori miu chinu di duluri;
nun vagliu ca finisci dd 'nchiuvatu,
tu si lu figliu miu e lu ma' amuri!".

Federico Messana (Milano)


Ritorna alla Home Page